• Název instituce
  PharmDr. Branislava Fialová
 • Ulice a číslo popisné
  MVDr. Judita Vlčková CSc.
 • Obec / město
  Nataša Popovičová
 • Kraj
  Jihomoravský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Veritatis praesentium aut qui odio et. Labore est hic voluptas laboriosam.
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Hic nisi nihil non similique nisi nihil omnis. Omnis veniam aliquid quisquam saepe eum.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  PhDr. Soňa Kocúrová Th.D.
 • Funkce
  Nataša Litajová
 • Telefon
  6028231681
 • E-mail

Více akcí