• Název instituce
  Městská knihovna Milovice
 • Ulice a číslo popisné
  Nám. 30. června 508
 • Obec / město
  Milovice
 • Kraj
  Středočeský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Aktivity pro různé cílové skupiny, aby každý mohl přijít do knihovny na akci, která jej zajímá.

  1. besedy pro žáky místních základních a mateřských škol - témata: Ilustrátoři a Josef Lada, Astrid Lindgrenová, Velikonoce, Pověsti, báje, legendy
  2. Bookstart - S knížkou do života - 1. setkání
  3. Brain and Breakfast - streamování programu se zajímavou osobností
  4. Noc s Andersenem - téma: Letopisy Narnie
  5. Výtvarná soutěž - téma: Můj hrdina
  6. Právní poradenství pro ukrajinské uprchlíky - přednáška
  7. Virtuální Univerzita třetího věku - téma: Buddhistické umění Indie
  8. Trénování paměti
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  viz jednotlivé body výše:
  1. 1. 3. - 2. 3., 7. 3. - 9. 3., 13. 3. - 16. 3., 21. 3. - 23. 3., 27. 3. - 30. 3., vždy cca 1,5 hodiny
  2. 6. 3. - cca 1 hodina
  3. 23. 3. - 1,5 hodiny
  4. 31. 3. - 1. 4. - 19:00 - 8.30 hod.
  5. 1. 3. - 31. 3.
  6. 3. 3. - cca 2 hodiny
  7. 6. 3., 20. 3. - vždy cca 1,5 hodiny
  8. 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. - vždy 45 minut
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Veronika Brynychová
 • Funkce
  ředitelka
 • Telefon
  325 577 248
 • E-mail

Více akcí