• Název instituce
  Městská knihovna Antonína Marka
 • Ulice a číslo popisné
  Jeronýmova 517
 • Obec / město
  Turnov
 • Kraj
  Liberecký kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Hlavní akce měsíce:
  Zahájení projektu Rok Zbyňka Malinského a Heleny Zmatlíkové /100. výročí narození/
  Literární soutěž Za pohádkou a příběhem se Zbyňkem Malinským
  Výtvarná soutěž Malujeme pro radost

  •Bookstart - S knížkou do života - Projektové dny pro MŠ a další aktivity pro rodiny s dětmi
  •Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář- Pasování na čtenáře
  •Pokračování slavnostního pasování na rytíře řádu čtenářů v rámci projektu + pořady
  •Biblioterapie - spolupráce s Centrem denních služeb a sociálně terapeutickými klienty Fokusu z.s.
  •Netradiční univerzita třetího věku - cyklus přednášek na pobočce knihovny Turnov II.
  •Virtuální univerzita třetího věku - na hlavní budově knihovny
  •Aktivně ve stáří – cyklus pořadů pro penziony a DD Pohoda
  •Dílny čtení
  •Noc s Andersenem 23. ročník
  . Čtenář roku 2023

  Sledujte naše aktivity na www.knihovna,turnov,czhttps://www.facebook.com/knihovnaturnov
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  1, 3, - 31.3. 2023
  Kalendář akcí

  Středa 1. března od 7:00 hodin, knihovna ZŠ Žižkova
  Dobré zprávy
  Natáčení podcastů s žáky 9. ročníků ZŠ v rámci projektu Kde končí svět

  Středa 1. března 2023 od 12:00 hodin, MŠ 28. října Turnov
  Pohádková babička do školky
  Čtení pohádek pro děti z mateřské školy od různých spisovatelů, ale hlavně s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Dětem čte pohádková babička Marie Meixnerová

  Středa 1. března 2023 od 12:00 hodin, MŠ Zborovská Turnov a každou další středu v měsíci
  Pohádková babička do školky
  Čtení pohádek pro děti z mateřské školy od různých spisovatelů, ale hlavně s ilustracemi Heleny Zmatlíkové Dětem čte pohádková babička Marie Podzimková.

  Čtvrtek 2. března 2023 od 9:00 hodin, dětské oddělení knihovny
  Klub Matýsek – S knížkou do života
  Projektový den Bookstart pro mateřské školy. Na děti čeká vedle dárkových baťůžků s knížkou a dalšími dárky také dramatizace pohádky, hry a soutěže. Na děti se těší Eva Kordová

  Pondělí 6. března – středa 8, března 2023 od 12:00 hodin, MŠ 28. října Turnov a každé další pondělí až středa v měsíci
  Pohádková babička do školky
  Čtení pohádek pro děti z mateřské školy od různých spisovatelů, ale hlavně s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Dětem čte pohádková babička Marie Meixnerová

  Pondělí 6. března 2023 od 8:00 hodin, dětské oddělení knihovny
  Klub Matýsek – S knížkou do života
  Projektový den Bookstart pro mateřské školy. Na děti čeká vedle dárkových baťůžků s knížkou a dalšími dárky také dramatizace pohádky, hry a soutěže. Na děti se těší Eva Kordová

  Úterý 7. března 2023 od 9:00 hodin, dětské oddělení knihovny
  Klub Matýsek – S knížkou do života
  Projektový den Bookstart S knížkou do života pro mateřské školy. Na děti čeká vedle dárkových baťůžků s knížkou a dalšími dárky také dramatizace pohádky, hry a soutěže. Na děti se těší Eva Kordová

  Úterý 7. března 2023 od 14:00 hodin, dětské oddělení knihovny a každé další úterý v měsíci
  Čtenářský klub Turnovský Granátek
  Pravidelné setkávání čle
 • Web knihovny
  https://www. knihovna.turnov.cz/
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Eva Kordová
 • Funkce
  knihovnice
 • Telefon
  736 712 400
 • E-mail

Více akcí