• Název instituce
  Městská knihovna Beroun
 • Ulice a číslo popisné
  U Kasáren 813
 • Obec / město
  Beroun
 • Kraj
  Středočeský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Pokračuje Klub hráčů a Čtenářský klub.
  Nově zahajujeme Sejf - Klub pro mládež v knihovně.
  V rámci celoročního přednáškového cyklu Za minutu dvanáct se koná přednáška Záchrana divokých zvířat v praxi.
  Proběhne Setkání pečujících o seniory a Setkání pro blízké duševně nemocných.
  V rámci Národního týdne trénování paměti proběhne přednáška Rozumíte svojí paměti? a bude zahájen kurz Trénování paměti pro začátečníky.
  Uskuteční se Charitativní bazar knih, na který naváže beseda se spisovatelkou s Dorou Kaprálovou
  Nebude chybět Noc s Andersenem ani výstavy.
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Průběžně během celého března.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Iva Stluková
 • Funkce
  knihovnice
 • Telefon
  311621947
 • E-mail

Více akcí