• Název instituce
  Knihovna s infocentrem MČ Praha-Kolovraty
 • Ulice a číslo popisné
  Mírová 20/54
 • Obec / město
  Praha-Kolovraty
 • Kraj
  Hlavní město Praha
 • Popis plánovaných akcí
  - Noc s Andersenem, 31.3.2023
  - Odmeňování největších dětských a dospělých čtenářů uplynulého roku - přesunuto na duben 2023
  - zahájení cyklu přednášek o historii Prahy nejen pro seniory
  - Vernisáž výstavy fotografií Karla Stellnera (vernisáž je každý měsíc, tak možná ho nezahrnete do akcí Března, měsíce knihoven)
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Noc s Andersenem - 5 hodin
  Čtenář roku - 2 hodiny
  Cyklus přednášek - 6 x 2 hodiny, tedy 12 hodin
  Vernisáž výstavy (příprava výstavy 3 - 5 hodin, vernisáž 2 - 5 hodin)
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Blanka Oujezdská
 • Funkce
  vedoucí
 • Telefon
  267 710 613
 • E-mail

Více akcí