• Název instituce
  Místní knihovna Paskov
 • Ulice a číslo popisné
  Nádražní 700
 • Obec / město
  Paskov
 • Kraj
  Moravskoslezský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Beseda s komiksovým kreslířem Nikkarinem pro 4. třídy Základní školy
  Beseda se spisovatelem Štěpánem Javůrkem - pro veřejnost
  Bookstart - S knížkou do života - každoměsíční setkání dětí od 0 do 5 let a jejich rodiči - tentokrát vše na téma Červená Karkulka - divadlo, aktivity, knížky, dílnička
  Bookstart také pro děti z MŠ - nejmenší oddělení 2 - 3 letých . stejné téma, jen jde knihovnice do školky
  Knihovnické lekce - pro žáky ZŠ - pro každou třídu jiná lekce - podle metod RWCT
  Burza knih
  Amnestie zapomětlivým čtenářům
  Výstava - Kniha jako umělecké dílo
  Deskohraní
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Nikkarin - 8. března 2024 od 8:00 do 11:00
  Javůrek - 12. března 2024 od 17:00
  Bookstart - 20. března 2024 - od 10h a od 15h a pro nejmenší oddělení dětí z MŠ 22.3. 2024 od 9:00
  Knihovnické lekce ( jen březen) - 6.3.,13.3.15.3. a 27.3. - vždy od 8:00 do 10:00 a od 10:00 do 12:00
  Deskohraní - každé úterý od 13:00 do 17:00
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Lenka Ježová
 • Funkce
  vedoucí knihovny
 • Telefon
  723915993
 • E-mail

Více akcí