• Název instituce
  Městská knihovna Pacov
 • Ulice a číslo popisné
  náměstí Svobody 1
 • Obec / město
  Pacov
 • Kraj
  Kraj Vysočina
 • Popis plánovaných akcí
  Pacov- mé rodné město: besedy pro předškoláky ve spolupráci s MAP Mikroregion Stražiště
  Pověsti z Pacova: besedy pro předškoláky ve spolupráci s MAP Mikroregion Stražiště
  Pověsti z Pacovska: besedy pro předškoláky ve spolupráci s MAP Mikroregion Stražiště
  Poznáváme knihovnu: akce pro MŠ a ZŠ
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Akce pro MŠ a ZŠ se uskuteční v rozsahu 1 hodiny každá akce, dle plánu dodaného školami.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Lenka Vlachová
 • Funkce
  vedoucí knihovny
 • Telefon
  565455101
 • E-mail

Více akcí