• Název instituce
  Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace
 • Ulice a číslo popisné
  Kapitána Jaroše 482
 • Obec / město
  Sedlčany
 • Kraj
  Středočeský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Festival úspěšných pohádek pro nejmenší z let 2018-2023
  Čtenář roku 2023. Slavnostní vyhodnocení s programem pro nejmenší děti
  Výtvarná dílna pro nejmenší
  Noc s Andersenem
  Beseda o misi v Africe
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  4. 3., 6. 3., 8. 3. v 10.00 - Festival pohádek
  15. 3. v 15.00 - Čtenář roku
  25. 3. v 10.00 - výtvarná dílna
  22. 3. od 18.00 - Noc s Andersenem
  1. 3. v 18.00 - Beseda o misi v Africe
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Blanka Tauberová
 • Funkce
  ředitelka
 • Telefon
  +420725810330
 • E-mail

Více akcí