• Název instituce
  Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
 • Ulice a číslo popisné
  třída Komenského 617/20
 • Obec / město
  Kyjov
 • Kraj
  Jihomoravský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  V rámci měsíce března jsme připravili hned několik akcí:
  1. 3. Seminář Poselství Malého prince (ve spolupráci s organizací Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.), 15:30 - 19:00
  9. 3. Vlado Petrovič: Genealogie
  21. 3. Beseda a autorské čtení: Štěpán Javůrek
  23. 3. Přednáška: chiropraktik Vinci László
  28. 3. Lékařská přednáška: MUDr. Pavel Kostka, primář Gynekologicko-porodnického odd. nemocnice Kyjov (ve spolupráci s Nemocnicí Kyjov)
  29. 3. Otevření renovovaného prostoru STUDOVNA-ČÍTÁRNA (v rámci akce proběhne slavnostní vyhlášení Nejlepších čtenářů za rok 2022)
  30. 3. Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových: Kambodža
  31. 3. Noc s Andersenem

  Na webu knihovny budou umístěny plakáty, akce jsou vždy zveřejněny v kalendáři akcí (zpravidla to bývá začátkem předchozího měsíce), tedy v první polovině února budou všechny akce dostupné na webu knihovny.
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Až na výjimky jakou je např. seminář Poselství Malého prince, slavnostní otevření Studovny-čítárny nebo Noc s Andersenem, probíhají většinou akce v délce cca 2 hodiny.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Martina Hradilová
 • Funkce
  Knihovník dětského oddělení, propagační pracovník
 • Telefon
  773755613
 • E-mail

Více akcí