• Název instituce
  Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
 • Ulice a číslo popisné
  Hluboká 109/1
 • Obec / město
  Jihlava
 • Kraj
  Kraj Vysočina
 • Popis plánovaných akcí
  výstavy:
  Kniha mého srdce - výstava knih
  výstava Svazu důchodců Jihlava
  Den poezie - výstava knih
  Včera a dnes s knihovnou

  Facebook:
  Čtenářský klub Daněk - online seriál na téma Od rukopisu ke knize

  přednášky, besedy, kulturní akce:
  Filmový kvíz v knihovně
  3D tisk a budoucnost výroby
  Po stopách Čechů ve světě
  Kanada, můj druhý domov
  Beseda se spisovatelem Alešem Palánem
  Belgie
  Ayurvédský semíinář : Jarní očista těla, ale i našich myšlenek a činů
  Tvořivé odpoledne na pobočce Březinova
  Velikonoční hrátky - hernička na pobočce Horní Kosov
  Slavíme s pejskem a kočičkou - hernička an dětském oddělení
  Noc s Andersenem - noc s pohádkami na dětském oddělení
  Noc plná kouzel - nocování v knihovně na pobočce Horní Kosov
  Kniháčkovo počteníčko : Hurá za včelami
  Velikonoční kamínkování na pobočce Bedřichov

  doplněk:
  Křížovka k výročí 110 let od narození Bohumila Hrabala
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  výstavy - započítány hodiny během otevírací doby knihovny násobené počtem dní: 400 h

  přednášky a kulturní akce: 52 h
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Marie Blažková
 • Funkce
  ředitelka
 • Telefon
  565597854
 • E-mail

Více akcí