• Název instituce
  Místní knihovna Paskov
 • Ulice a číslo popisné
  Nádražní, 700
 • Obec / město
  Paskov
 • Kraj
  Moravskoslezský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Tvořivé klubíčko pro děti - výtvarné tvoření s děti do 10 let a jejich rodiči
  Zahájení akce Lovci perel ( po krátkém přerušení)
  Bookstart - beseda pro děti 0 - 3 let
  Bookstart - beseda pro děti 3 - 5 let
  Bookstart - beseda pro děti z MŠ - 2,5 - 3 let
  Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem
  Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem - pro prvňáčky
  Kreativ klub
  Kreativní klubíčko
  Deskohrátky
  Semínkovna - úspěšné pokračování již 4 rokem
  Noc s Andersenem - téma Rychlé šípy
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  7.3.2022 - Tvořivé klubíčko od 16h
  24.3.2022 - Beseda s A. Vašíčkem - čtvrtek od 17h
  25.3.2022 - Beseda s A. Dudkem - pátek od 8h
  Kreativ klub - tradičně každé liché úterý od 16h
  Kreativní klubíčko - před klubem od 15h
  Deskohrátky - tradičně každé sudé úterý od 16h
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Lenka Ježová
 • Funkce
  vedoucí knihovny
 • Telefon
  723915993
 • E-mail

Více akcí