• Název instituce
  Městská knihovna Kojetín
 • Ulice a číslo popisné
  Masarykovo náměstí 8
 • Obec / město
  Kojetín
 • Kraj
  Olomoucký kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Vyhodnotíme nejlepší čtenáře roku, sdílené čtení pro děti ze školních družin a Klubu malých čtenářů, literární hodinka pro seniory, výstavka prací klientů Charity Kojetín, Noc s Andersenem. Připravované akce podporují ústřední motto " Zpátky do knihoven".
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Nejlepší čtenář roku - 15. 3 2023 - 1 hod.
  Z pohádky do pohádky, sdílené čtení - 8. 3. a 22. 3. 2023 - 2 hod.
  Pes přítel člověka, lit. hodinka pro seniory - 14. 3. a 22. 3. 2023 - 2 hod.
  Vítáme jaro, výstavka - 13. 3. - 17. 3. - 20 hod.
  Noc s Andersenem - 31. 3. 2023 - 5 hod.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Jitka Lorencová
 • Funkce
  vedoucí MěK
 • Telefon
  581762295
 • E-mail

Více akcí