• Název instituce
  Městská knihovna Kolín
 • Ulice a číslo popisné
  Husova 69
 • Obec / město
  Kolín
 • Kraj
  Středočeský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  měsíc březen s Městskou knihovnou Kolín
  •2. 3. 17.00 vernisáž výstavy děl Martiny Longinové v sále Městské knihovny Kolín. Výstava potrvá do 28. 4. 2022.
  •8. 3. 9.00–11.00 tradiční posezení k MDŽ – výstavní sál MěK Kolín (Husova 69) – rezervace účasti na telefonu 776 321 852 nebo osobně na dospělém oddělení
  •9. 3. 15.00–18.00 Deskohraní a hlavolamy v knihovně – pobočka Městské knihovny na sídlišti (Benešova ulice)
  •10. 3. 17.00 beseda s Jakubem Kroulíkem ke knize Hypnotizér ve výstavním sále MěK Kolín
  •14. 3. 14.00-15.00 Dostaveníčko aneb Odpolední chvilky s přáteli a literaturou - ve výstavním sále MěK Kolín (Husova 69) – provázet Vás bude Alena Šultová – rezervace účasti na telefonu 720 589 158 nebo osobně v čítárně
  •17. 3. 10.00 komentovaná procházka s dr. Jouzovou Novým židovským hřbitovem – sraz před branou hřbitova, bližší informace ne telefonu 776 031 835
  •22. 3. 9.00 – velikonoční tvoření s Janou – výstavní sál MěK Kolín (Husova 69) – účastnický poplatek 150,- Kč - rezervace účasti na telefonu 776 321 852 nebo osobně na dospělém oddělení
  •23. 3. 17.00-18.30 Čaj o páté - pobočka Městské knihovny na sídlišti (Benešova ulice) - další ochutnávka čajů a povídání o knihách s Jitkou Platzerovou – rezervace účasti na telefonu 776 031 835
  •29. 3. 9.30 – Jak si ze starých knih udělat krásnou dekoraci – tvoření se Zdenkou - pobočka Městské knihovny na sídlišti (Benešova ulice) – účastnický poplatek 30,- Kč, rezervace účasti na telefonu 776 031 835
  •30. 3. 15.00-16.30 – dětské oddělení MěK Kolín (Husova 69) – velikonoční tvoření, účastnický poplatek 30,- Kč.
  Bližší informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na našich webových stránkách www.knihovnakolin.cz, nebo na našem FB www.facebook.com/mestskaknihovna.kolin
  V průběhu měsíce března dojde též k vyhlášení ankety Čtenář roku.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Mgr. Libuše Vodičková
 • Funkce
  ředitelka
 • Telefon
  724216420
 • E-mail

Více akcí