• Název instituce
  Obecní knihovna Předměřice bad Labem
 • Ulice a číslo popisné
  Školská 279
 • Obec / město
  Předměřice nad Labem
 • Kraj
  Královéhradecký kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Informační vzdělávání - práce s on-line katalogem pro žáky 1. stupně ZŠ
  Beseda se spisovatelkou Ilonou Fišerovou
  Noc s Andersenem - Slavnost pohádek, četba, tvořivé úkoly, soutěže, stezka odvahy
  Velikonoční soutěž v knihovně
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  Informační vzdělávání - 11. - 16. března
  Beseda se spisovatelkou Ilonou Fišerovou - 20. března, 3. třída
  Noc s Andersenem - 22. - 23. března
  Velikonoční soutěž v knihovně - v průběhu měsíce března v knihovně
 • Web knihovny
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Mgr. Jana Kopřivová
 • Funkce
  knihovnice, učitelka
 • Telefon
  604 790 900
 • E-mail

Více akcí