• Název instituce
  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Ulice a číslo popisné
  Hradecká 1250/2
 • Obec / město
  Hradec Králové
 • Kraj
  Královéhradecký kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Příspěvky na sociálních sítích s hlavními aktéry - našimi knihovníky/pracovníky knihovny. Představí své vybrané knihy, které je nějakým způsobem ovlivnily. Také vyjádří svůj vztah k veřejným knihovnám, jakou roli hrály v jejich životě/rodině, jak se u nich předávalo/předává čtenářství. Příspěvky budou doplněny o fotografie osob/knih.

  Svátek současné francouzské literatury: Od knihy k textu (Dny frankofonie)
  Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, budoucí učitelé francouzštiny, představí výběr zajímavých úryvků děl renomovaných autorů. Čtení literárních textů bude proloženo nesmrtelnými melodiemi francouzských šansonů. Překlad zajištěn, vstup volný.

  Také představíme cizojazyčnou literaturu z projektu MZK.
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  6. 3. v 16. 30 hod. Svátek současné francouzské literatury: Od knihy k textu

  V průběhu celého března příspěvky na sítích.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Mgr. Lucie Baštová
 • Funkce
  Vedoucí PR a marketingu služeb
 • Telefon
  603847606
 • E-mail

Více akcí