• Název instituce
  Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
 • Ulice a číslo popisné
  Hluboká 1
 • Obec / město
  Jihlava
 • Kraj
  Kraj Vysočina
 • Popis plánovaných akcí
  - Čtenář roku 2023
  - "Roztočte závity" - pravidelný přísun záludných šifer
  - "Knižní rozborka" - Víte, z čeho se skládá kniha? Soutěžní tajenka o ceny
  - "Čtení v knihovně" - programy scénického čtení žáků ZUŠ Jihlava pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  - Hernička pro nejmenší - novinka na dětském oddělení
  - "Kdy má králík bobky?" - besedy pro ZŠ s Klárou Mayerovou
  - kurzy znakového jazyka
  - Fit s knihovnou
  - herní pondělky Deskni-To!
 • Časový rozsah plánovaných akcí
  1. - 31. 3. - ROMANO SUNO - putovní výstava nahlížející na svět očima romských dětí
  13. 3. v 18.00 - Literární hospodský kvíz v knihovně (tradiční Hospodský kvíz v netradičním prostředí)
  14. 3. - Knihovna seniorům: Toulky Jihlavou - návštěva stacionáře ICSS Jihlava
  20. 3. v 16.00 - Kniháčkovo počteníčko - pravidelné společné čtení
  23. 3. v 17.00 - Naši piloti v Anglii - přednáška PhDr. S. Balíka; dopoledne pro školy
  24. 3. - Swap v knihovně - výměna knih, hraček, stolních her a oblečení
  28. 3. - pobočka Březinova - tvořivé odpoledne - výroba stromu štěstí doprovázená četbou z knihy Slyšíš, jak mluví stromy?, Děti dětem - vystoupení dětí ZŠ speciální a hudební skupiny Raraši
  29. 3. v 9.00 - Jarní hrátky - hernička pro maminky s dětmi na pobočce Horní Kosov
  31. 3. - Noc s Andersenem
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Bc. Alexandra Frajová
 • Funkce
  vedoucí služeb
 • Telefon
  565 597 857
 • E-mail

Více akcí