• Název instituce
  Místní knihovna Davle
 • Ulice a číslo popisné
  U vodojemu 140
 • Obec / město
  Davle
 • Kraj
  Středočeský kraj
 • Popis plánovaných akcí
  Březen měsíc čtenářů: plníme vaše přání
  - přejte si knihu a my ji pořídíme do fondu knihovny.

  Beseda o přírodních zahradách s Evou Hauserovou,
  středa 16. 3. 2022 od 17 h v knihovně.

  V rámci „Národního týdne trénování paměti“ uspořádáme od
  14. do 20. 3. 2022 ukázkové hodiny trénování paměti pro žáky ZŠ Davle.
  Děti si vyzkoušejí různé paměťové techniky, pomocí kterých mají možnost si upevnit a rozšiřovat učivo z různých předmětů (lektorka Hana Navrátilová).

  Eko Arte malování pro děti
  (ve věku od 5-ti do 10-ti let, v termínech 31. 3., 21. 4., 28. 4., 12. 5., od 14 h,
  - lektorka Jitka Emlerová)

  V rámci projektu Bookstart, s knížkou do života, zveme rodiče s malými dětmi
  (0-4 roky) do knihovny.
  Od dubna zahájíme setkání „miniČtenářů“ v naší knihovně.
  Potkávat se budeme pravidelně každý 2. čtvrtek v měsíci od 10:00 do 11:30h.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Petra Bažilová
 • Funkce
  knihovnice
 • Telefon
  257 770 238
 • E-mail

Více akcí