• Název instituce
  Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
 • Ulice a číslo popisné
  Žerotínovo nám. 211/36
 • Obec / město
  Přerov
 • Kraj
  Olomoucký kraj
 • Popis plánovaných akcí
  1. 3. Genealogie aneb Po stopách našich předků – přednáška Ivo Štěpánka, od 17.00 hod.
  1., 15. a 29. 3. Virtuální Univerzita třetího věku – videopřednášky pro studující seniory, od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 14.30 hod.
  1. – 31. 3. Udrž Zemi – internetová soutěž o knižní odměny (otázky na www.knihovnaprerov.cz)
  9. 3. Krkonoše a jejich kuchyně až k vám na talíř - beseda a autorské čtení se spisovatelkou Dankou Šárkovou, od 17.00 hod.
  14. - 18. 3. Prodej vyřazených knih a časopisů, každý den kromě středy od 8.00 do 17.00 hod.
  15. 3. Nestárnoucí mozek – přednáška Jitky Krásné v rámci Národního týdne trénování paměti, od 17.00 hod.
  16. 3. Jak se starat o své zdraví – přednáška Jany Pechové, pobočka Velká Dlážka, od 16.00 hod.
  17. 3. Budoucnost (bez) odpadu – přednáška Martiny Dlouhé z BezObalu Přerov, od 17.00 hod.
  24. 3. Hrad Helfštýn, život za hradbami ve 21. století – přednáška kastelána Jana Laura, od 17.00 hod.
  28. 3. Čaj o páté – posezení nad šálkem čaje, pobočka Předmostí, od 17.00 hod.
  29. 3. Křest knihy Lenky Chalupové – beseda a autorské čtení z nové knihy přerovské spisovatelky, Výstavní síň Pasáž, od 17.00 hod.
  30. 3. Slovinsko – cestovatelská beseda s Janem Husákem, Ministerstvo zemědělství ČR v Přerově, od 17.00 hod.
  1. 3. Tvořivá dílna – jarní zahrádka, půjčovna pro děti, od 12.00 hod.
  7. – 11. 3. Tvořivá dílna – kniha v knize, pobočka Předmostí, v provozní době
  10. 3. Tvořivá dílna – hlemýžď (spirála), pobočka Velká Dlážka, od 14.00 do 16.00 hod.
  14. 3. Dřevění herci LD Sokol Přerov – povídání s Přerovským Kašpárkem, půjčovna pro děti, od 15.00 hod.
  17. 3. Tvořivá dílna – záložka do knihy, pobočka Velká Dlážka, od 14.00 do 16.00 hod.
  22. 3. Tvořivá dílna (v rámci projektu Poznáváme tradice a řemesla s knihovnou) – Velikonoce, půjčovna pro děti, od 15.00 hod.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Andrea Kopečková
 • Funkce
  technický redaktor, PR
 • Telefon
  730169418
 • E-mail

Více akcí