• Název instituce
  VOŠPS, SOŠP a gymnázium Evropská 33, školní knihovna
 • Ulice a číslo popisné
  Evropská 330/33
 • Obec / město
  Praha
 • Kraj
  Hlavní město Praha
 • Popis plánovaných akcí
  Literární večer organizovaný VOŠ a školní knihovnou, zastřeší jej kniha Josefa Čapka Kulhavý poutník, akustický hudební doprovod.
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Nikola Novotná
 • Funkce
  knihovnice
 • Telefon
  732186147
 • E-mail

Více akcí