S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - ŽIVOTEM S KNIHOU

19. 1. 2024

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života- Bookstart, číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života - Bookstart a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům?  Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní BMČ přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní BMČ vydá krásný plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová.

Ve čtrnáctém ročníku ČTENÁŘE ROKU budeme hledat největšího čtenáře z řad nejmenších. Toho, který je registrovaným čtenářem knihovny a navštěvoval akce S knížkou do života- Bookstart. Rok 2024 je rokem, kdy završíme šestileté období projektu BookStart - S knížkou do života. První nejmenší čtenáři, kteří navštěvovali v rámci tohoto projektu své příslušné knihovny, již dovršili věk šesti let. Proto je zde místo pro částečné zhodnocení našeho snažení. Naším záměrem je v Březnu měsíci čtenářů připomenout již zmiňovaný projekt a zároveň nezapomínat i na ostatní věkové skupiny.