Čtenář roku 2023

19. 1. 2023

Najděte a oceňte svého nejlepšího čtenáře

I v tomto roce budeme pokračovat v oceňování nejlepších čtenářů knihoven. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku 2023 bude počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok. Jsme si vědomi, že toto kritérium může mít celou řadu úskalí. Proto doporučujeme, aby si každá knihovna vedle tohoto základního formálního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska, například:

 • rozsah zapojení čtenáře do aktivit knihovny
 • podpora činnosti knihovny ze strany čtenáře
 • další vybraná kritéria…
 1. Knihovna vybere svého nejlepšího čtenáře do 28.2.2023 a vyplní formulář. Nikomu jméno nemusí sdělovat, údaje jsou tajné. 
 2. Knihovna provede ocenění svého nejlepšího čtenáře od středy 1. 3. do pátku 10. 3. 2023.
 3. Předseda SKIP zašle příslušným předsedům SKIPu v regionech údaje o jejich čtenářích nejpozději do pátku 3. 3. 2023, stále jsou všechna data tajná.
 4. Regionální SKIP ve spolupráci s krajskými knihovnami vybere vítěze za daný kraj či kraje.
 5. SKIP ve spolupráci s krajskou knihovnou ocení nejlepšího čtenáře v kraji mezi 13. 3. až 24. 3. 2023.

 

Knihovna uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva a dalších významných představitelů obce. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít akci k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraný čtenář s oceněním také souhlasil.

 

Jak bude tento výběr probíhat?

Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/ctenar-roku-2023/ kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři. 

 • Soutěž je určena pouze pro obecní a městské knihovny.
 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně a souhlasí se svojí účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro tuto soutěž. 
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci veřejných knihoven ČR.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její čtenář svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • Jediným hodnotícím kritériem v krajském a celostátním kole je dosažený počet návštěv knihovny.  Knihovna odpovídá za pravdivost a správnost uvedených údajů.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní předání ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. 
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní předání celostátního ocenění nejlepšího čtenáře. 
 • SKIP má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými knihovnami a čtenáři a rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

 

Formulář pro Čtenáře roku:

 • Název knihovny
 • Evidenční číslo knihovny
 • Ulice
 • PSČ
 • Město
 • Kraj
 • Region SKIP
 • Příjmení a jméno Čtenáře roku naší knihovny
 • Počet fyzických návštěv knihovny 2023
 • Příjmení a jméno kontaktní osoby za knihovnu
 • Email a telefon kontaktní osoby za knihovnu