Březen – měsíc čtenářů

19. 1. 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven.

Už za první republiky pořádal Svaz knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy a v roce 1955 proběhl první ročník Měsíce knihy. Na této aktivitě se dohodlo tehdejší ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími a knižním obchodem. Bylo rozhodnuto na vládní úrovni, že každoročně bude jeden měsíc v roce věnován propagaci knihy. Byl vybrán měsíc březen a tak vznikl Březen měsíc knihy. Do březnových akcí se zapojily i veřejné knihovny a pořádaly například soutěž ve spolupráci se základními školami Celá třída čte. Březen měsíc knihy na celostátní úrovni skončil počátkem devadesátých let 20. století.

Koncem devadesátých let 20. století se s raketovým nástupem internetu a jeho rozšířením do veřejných knihoven začala rodit akce s názvem Březen měsíc internetu. První ročník se uskutečnil v roce 1998 pod patronací sdružení BMI. BMI sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Díky projektu Březen měsíc internetu vznikla i ve veřejných knihovnách řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března měsíce internetu v roce 2008.

V roce 2010 založil SKIP ČR novou celostátní propagační akci Březen - měsíc čtenářů. Do centra zájmu se dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. V rámci měsíce března byl vyčleněn jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení s názvem Týden čtení. Týden čtení aneb "Čtení sluší každému" měl propojit akce typu děti čtou seniorům a naopak, zdraví čtou nemocným, soutěže v rychlém čtení kritické čtení, ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, čtení netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv - dle praxe, zkušeností a nápadů.

Od roku 2012 byly k již tradičním aktivitám propagující četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připojeny nové aktivity – Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu března knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. Druhou zajímavou aktivitou v rámci BMČ byla soutěž Čtenář roku. Tím byla založena tradice oceňování nejlepších čtenářů. Vrcholem Března – měsíce čtenářů se stala naše tradiční akce Noc s Andersenem.